Κατηγορίες

Αεροστρώματα & βοηθήματα κατακλίσεων > Αεροστρώματα >Invacare Liber L803

Εταιρεία: Invacare


 ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ iNVACARE LIBER L803

Η ροή του αέρα της αντλίας  LIBER ρυθμίζεται αλάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.